Czy ablacja jest skuteczna?

Skuteczność zabiegów ablacji w prawidłowo zdiagnozowanych i zakwalifikowanych przypadkach wynosi ok. 85% tzn. 85 na 100 pacjentów po zabiegu jest trwale wyleczona, a ryzyko nawrotu zaburzeń rytmu serca zniwelowane. Bardzo często pozwala także na odstawienie dotychczas stosowanych leków antyarytmicznych.

Czy za ablację trzeba płacić?

Nie. Zabieg elektroablacji zaburzeń rytmu serca jest całkowicie refundowany dla osób ubezpieczonych przez NFZ w ramach kontraktu dla każdego oddziału kardiologicznego.

Ile trwa leczenie?

Zabiegi ablacji wykonuje się w warunkach szpitalnych, w znieczuleniu miejscowym. Standardowy czas pobytu pacjenta w szpitalu wynosi do 3 dni.

Czy ablacja jest bezpieczna?

Zabieg ablacji jest z reguły bezpiecznym zabiegiem. Odsetek powikłań wynosi ok. 1% przy czym z reguły są to powikłania nie powodujące zagrożenia dla życia pacjenta, jak powstanie krwiaka w okolicach wkłucia do naczynia krwionośnego. Powikłania ciężkie pod postacią uszkodzenia dróg fizjologicznego przewodzenia i konieczności implantacji kardiostymulatora czy tamponady serca wymagającej odbarczenia lub interwencji operacyjnej i zagrażające życiu pacjenta występują niezmiernie rzadko.

Kiedy stosujemy zabieg ablacji?

Zabiegi przezskórnej ablacji zaburzeń rytmu serca stosuje się w przypadkach uporczywej arytmii odczuwanej przez pacjenta pod postacią "kołatań serca", "szybkiego bicia serca" "nierównego bicia serca", których podłożem jest występowanie dodatkowych, nieprawidłowych dróg przewodzenia oraz istnienia "ognisk arytmogennych" w tym np. pozawałowych. Zabieg jest nowocześniejszą, a w przeważającej liczbie przypadków skuteczniejszą alternatywą wobec farmakoterapii (przyjmowania leków).

Jak należy przygotować się do zabiegu?

Bezwzględnie przez 6 godzin przed zabiegiem nie wolno spożywać posiłków, ani pić. Jeżeli musi Pan/i przyjąć leki należy je popić niewielką ilością wody. Jeżeli stosuje Pan/i leki przeciwarytmiczne, na polecenie lekarza proszę ich nie zażywać przez wskazany przez lekarza okres przed ablacją. Około 12 godzin przed zabiegiem należy ogolić obie pachwiny – w tych okolicach będą wprowadzane cewniki elektrofizjologiczne.

Jak długo trwa zabieg ablacji?

Zabieg ablacji trwa ok 3 godzin.